Методична робота

Методична рада школи

       Робота педагогічного колективу над проблемою школи: «Модернізація освітнього процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня»

Діяльність методичної ради

        Робота методичної ради школи спрямована на поліпшення науково-теоретичної, методичної підготовки вчителів, їхнього загально - культурного рівня.

Основні функції методичної ради школи:

І – Організаційно-педагогічна.

ІІ – Інструктивно-методична.

ІІІ – Пошуково-дослідницька.

ІV– Вивчення, узагальнення і поширення ефективного передового педагогічного досвіду.

 

 

План засідань методичної ради школи

              Мета:

   • сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

   • створити колектив однодумців, які працювали б над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

   • керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю;

   • розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань;

   • організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію їхньої особистості;

    • організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами.

 

 

Засідання 1.

                       Серпень

                       Інструктивно-методичне

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Аналіз роботи методичної ради за минулий рік. Затвердження плану роботи методичної ради школи на 2022/2023 н. р.

 

 

2

Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми.

 

3

Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, підручниками. Про хід та особливості впровадження нових Державних стандартів. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

З

4

Про погодження планів роботи шкільних методичних об’єднань на 2023/2024 н. р.

 

 

Засідання 2.

                                                               Вересень

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Про підготовку до атестації вчителів, які претендуватимуть на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії у 2023/2024 н.р.

 

2

Підвищення кваліфікації педагогів на курсах та спецкурсах КВНЗ «ХАНО» в 2023/2024 навчальному році.

 

3

Обговорення і затвердження графіка проведення предметних тижнів на 2023/2024 н. р.

 

4

Про підготовку до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.

5

Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 3.

Жовтень

                   Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності

                  Форма проведення: круглий стіл.

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2022/2023 н. р.

 

2

Про затвердження списків учнів для участі у II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

 

 

3

Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

 

 

4

Щляхи вдосконалення форм та методів педагогічної діяльності

 

 

 

 

 

Засідання 4.

Січень

                                  Форма проведення: ринок методичних ідей.

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Про підвищення якості знань на основі впровадження на уроці традиційних та інноваційних методик.

 

2

Про аналіз навчальних досягнень учнів та результати перевірки навчальних програм за І семестр.

 

3

Аналіз результативності участі учнів у II етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.

 

4

Про коригування планів роботи з обдарованими учнями й учнями, що мають низьку мотивацію до навчання.

Керівник ШМО

5

Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагогів. Хід атестації педагогічних працівників.

 

 Члени ради

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 5

Березень

                                          Форма проведення: проблемний стіл.

№ з/п

Зміст

Відровідальні

1

Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовку учнів до державної підсумкової атестації - 2024.

 

 

2

Про підготовку до участі випускників у ДПА. Погодження матеріалів державної підсумкової атестації.

 

 

3

Про підсумки участі в конкурсах у 2023/2024 н. р.

 

 

4

Про роботу над проектом плану роботи школи на 2023/2024н. р.

 

 

5

Творчі звіти вчителів, що атестуються: «Сучасні педагогічні технології – основа удосконалення освітнього процесу».

 

6

Упровадження ефективного педагогічного досвіду в освітній процес.

Керівники ШМО

 

 

Засідання 6.

Травень

Форма проведення: круглий стіл.

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1

Аналіз роботи методичної ради.

 

2

Про підсумки курсової перепідготовки вчителів.

3

Звіт шкільних методичних об’єднань щодо реалізації планів роботи й роботи над методичною темою школи (інформація відповідальних за методичні об’єднання). Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

4

Про підсумки ДПА в 4-х класах.

 

5

Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи школи в 2021/2022 навчальному році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота вчителя – це безмежне поле, на якому потрібно завзято та наполегливо працювати. Щодня пошук, щодня несподіванки, то прикрі, то кумедні, щодня – відкриття, які неможливі без натхнення.

Така дісталась нам робота.

Є в ній і радість, та є й турбота,

є вічний пошук, безсонні ночі,

та гріють душу дитячі очі.

Методична робота в ШМО - це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі освітнього процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

1.Під час визначення методичної теми роботи ШМО потрібно враховувати методичну тему роботи школи. Вони повинні мати близьку мету і завдання. В свою чергу бажано, щоб теми самоосвіти членів МО були співзвучними з темою роботи ШМО.

Термін роботи над методичною темою рекомендується вибирати не більше ніж на 5 років з подальшим звітуванням на засіданні ШМО, педагогічній раді або РМО.

2. При визначенні завдань потрібно враховувати їхню кількість – не більше 5. Завдання пропонується визначати за напрямками:

- підвищення якості навчання;

- підвищення якості викладання;

- удосконалення освітнього процесу.

3. Оптимальна кількість засідань ШМО - 5.

Перше засідання – організаційне і може не мати визначеної методичної теми.

Друге, третє, четверте засідання повинні розглядати одну методичну лінію, яка відповідає методичній темі ШМО.

П'яте засідання ШМО присвячується підведенню підсумків і також може не мати методичної теми.

Робота методичного об'єднання передбачає:

- Діагностику утруднень учителів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

- Розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації освітньо- виховної діяльності; підвищення ефективності організації освітнього процесу;

- Розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань тощо);

- Вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинну експертизу підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо;

- Вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду;

- Проведення моніторингу якості освіти та ефективної діяльності членів методичного об'єднання;

- Вдосконалення педагогічної майстерності вчителів,керівництво роботою школи молодого вчителя, педагогічними майстернями;

-Участь в атестації педагогічних працівників.

На засіданнях МО рекомендується розглядати, зокрема, такі питання:

- робота з Державними стандартами освіти;

- вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

- ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою, фаховою пресою;

- обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

- форми організації самостійної роботи на уроках;

- методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;

- методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;

- методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

- оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;

- складання та обговорення тестів для визначення рівня навчальних досягнень учнів;

- аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;

- аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;

- творчі звіти вчителів за навчальний рік;

- звіти вчителів, відповідальних за навчальні кабінети;

- робота з обдарованими дітьми;

- робота з дітьми, що потребують особливої уваги;

- вивчення і впровадження іноваційних технологій;

- вимоги до сучасних уроків у початкових класах та шляхи їх реалізації;

- сучасні уроки в початкових класах, проблеми їх аналізу та самоаналізу;

- діяльнісний, особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи як провідні у світовій практиці навчання;

- компетентнісний підхід в освіті. Компетентності й компетенції;

- інноваційні аспекти особистісно зорієнтованого, розвивального навчання;

- оцінювання знань і умінь учнів на уроках: критерії, вимоги, педагогічні умови, методика;

- застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроків;

- методи проблемного навчання і їх застосування на уроках;

- організація творчої діяльності учнів на уроках української мови і читання: форми, методи, перспективи.

- застосування інформаційних технологій у процесі викладання предметів у початковій ланці;

- навчально-дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів.

- роль домашніх завдань в розвитку творчих здібностей учнів;

- робота з підручниками: проблеми, пошуки, результати;

- форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями;

- форми і методи викладання предметів, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів;

- ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим досвідом учителів України, області, міста, району;

- системність у роботі вчителя;

- контроль навчальних досягнень учнів з математики та українськоїмови;

- навчальні екскурсії для молодших школярів;

- нестандартні уроки в початкових классах;

- організація навчально-виховної діяльності учнів і батьківського колективу;

- розвиток критичного мислення;

- формування ключових і предметних компетентностей школярів;

- створення ситуації успіху на основі впровадження диференційованого навчання;

- роль початкової школи в оволодінні прийомами самостійної навчальної діяльності;

- сучасні підходи до формування математичних знань учнів 6-річного віку;

- моніторинг в освітньому процесі початкової школи.

У плані роботи МО мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо.

У плані мають бути завдання МО на поточний навчальний рік, основні напрямки його роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналізу стану навчально-виховного процесу, а також перелік засідань МО.