Булінг

ПОРЯДОК

  подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в школі

 Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3.Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  • систематичність (повторюваність) діяння;
  • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1.Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу.

2.Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

3.Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4.Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.

5.Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6.Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7.Датою подання заяв є дата їх прийняття.

8.Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1.Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

2.До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.

3.Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.

4.Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1.За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2.З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові поясненнята матеріалиу сторін.

3.Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4.Комісія створюється наказом керівника закладу.

5.До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.

6.Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7.Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8.У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

9.Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10 Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11.Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміниподання та розгляду Заяв

1.Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування),а також подати Заяву.

2.Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3.Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дативидання рішення про проведення розслідування.

4.За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі

Загальні питання

1.Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2.Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі.

Реагування на доведені випадки булінгу

1.На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу:

  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2.Заходи здійснює соціальний педагог у взаємодії з практичним психологом закладу освіти та затверджуються керівником закладу.

3.З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1.Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

"Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.


План заходів 

щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі

 

  на 2023 – 2024н.р  

 

 

 

 

з/п

 

 

ЗАХОДИ

 

 

 

Відповідальні за проведення

 

 

Термін виконання

 

 

1.

 

 

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

 

 


Перший

 

 

тиждень

 

 

вересня

 

 


 

Адміністрація

 

 

 

2.

 

 

 

Перевірка приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу.

 

 

 

Заступник завідувача філії

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

3.

 

 

 

Проведення класних батьківських зборів «Запобігання та протидія булінгу в учнівському середовищі».

 

 

 

Класні керівники

 

 

 

1-9-их класів

 

 

 

Згідно з графіком проведення зборів

 

 

 

4.

 

 

 

Інформування батьків про булінг та його види. Виступ-презентація на загальношкільній батьківській конференції

 

 

 

Заступник завідувача філії

 

 

 

Вересень

 

 

 

5.

 

 

 

Нарада вчителів «Що потрібно знати про булінг». Виступ-презентація

 

 

 

Адміністрація

 

 

 


 

 

 

Вересень

 

 

 

6.

 

 

 

Провести    тиждень протидії поширення булінгу   «Стоп, булінг»

 

 

 

Заступник завідувача, класні керівники

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

Засідання методичного об’єднання класних керівників «Профілактика булінгу як соціального явища в шкільному середовищі».

 

 

 

Голова м/о класних керівників

 

 

 


 

 

 

Вересень

 

 

 

8.

 

 

 

Організація та проведення годин класних керівників із питань попередження та запобігання булінгу, превентивного виховання, формування загальнолюдських моральних цінностей (тренінгових занять, тематичних квестів, психологічних ігор, дискусій, розмов по колу, «круглих столів», бесід, ситуативно-рольових ігор тощо).

 

 

 

Класні керівники

 

 

 

1-9-их класів

 

 

 

Упродовж року

9.

 

 

Підготовка пам'ятки для батьків про  порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

 

 

 

 

 

Заступник завідувача філії

 

 

 

Жовтень

10.

 

 

 

Підготовка проектів «Життя без насильства».

 

 

 

Кл. керівники

 

 

 

 6-9-их класів

 

 

 

листопад

11.

 

 

 

Підготовка методичних рекомендацій для класних керівників щодо проведення заходів із питань попередження булінгу.

 

 

 

Заступник завідувача філії

 

 

 

Упродовж року

12.

 

 

 

Батьківський всеобуч на тему «Безпечне середовище. Булінг. Адміністративні стягнення порушників».

 

 

 

Учитель правознавства

 

 

 

Січень

13.

 

 

 

Перегляд відео – роликів «Нік Вуйчич про булінг у школі», «Булінг у школі та як з ним боротися »

 

 

 

Кл. керівн. 

 

 


 

 

 

Березень

14.

 

 

 

Консультативний пункт «Скринька довіри »

 

 

 

Заступник завідувача філії

 

 

 

Упродовж року

15.

 

 

Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті".

 

 

 

 

 

Класні керівники 2-4 класів

 

 

 

Березень

16.

 

 

 

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа»

 

 

 

Класні керівники

 

 

 


 

 

 

Квітень

17.

 

 

 

Тренінгове заняття «Як протистояти тиску та відстоювати власну позицію» учням 5-6 класів

 

 

 

Класні керівники

 

Травень